ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Ползи и Процедура по приема

Ползи от участието

ДОСТЪП

ПРЕДСТАВЯНЕ

 • Правото да участвате във всички събития, програми, проекти, срещи и инициативи, организирани от:
 • FBN-Bulgaria
 • FBN-International
 • European Family Businesses
 • Програма за Членове - преференциални условия за стоки и услуги, предлагани от и за нашата общност.
 • Възможност да разкажете за своята компания и семейната Ви история на всички членове на Сдружението.
 • Право чрез екипа на Сдружението да споделите с всички наши членове информация за нови продукти, услуги и възможности, които Вашия семеен бизнес предлага.
 • Самостоятелен семеен и корпоративен профил в сайта на Сдружението.

СВЪРЗАНОСТ

ОБЩНОСТ

 • Индивидуален профил в международната онлайн платформа за обмяна на информация и контакти – FBN Xchange.
 • Редовен информационен бюлетин за важни новини и събития на националната и международните организация, покани и информация от членове и партньори.
 • С влизането в общността, всички членове на семейството Ви са добре дошли в FBN-Bulgaria.
 • Членовете между 18 и 40 години имат право на членство в младежката структура – Next Generation.
 • Домакинство - можете да ни поканите да посетим Ваше заведение, хотел, производствено предприятие или дом.

Не е трудно да взимаш решения, когато си наясно със своите ценности.

Критерии за членство

Членове на сдружението са юридически лица, които покриват следните минимални изисквания:

 • 50% от капитала или имуществото са собственост на семейство (или 25%, ако дружеството е публично)
 • 2 членове на семейството работят в компанията
 • 5 000 000 лв. годишен оборот или стойност на активите
 • 5 години история на бизнеса с добра финансова история
 • Бизнесът на дружеството е уважаван и с добра репутация
 • Собствениците гледат на компанията като на семеен бизнес
 • Препоръчани сте от поне 1 член на Сдружението

Кандидатстване за прием

Стъпките за кандидатстване са:

 • Член на Сдружението Ви препоръчва
 • Попълвате декларация и молба до Управителния съвет на Сдружението (от юридическото лице, с което сте избрали да членувате)
 • Попълвате въпросник с допълнителна информация за бизнеса и семейството Ви (ще се използва само за целите на Сдружението и няма да се предоставя на трети лица)
 • Управителният съвет гласува по Вашата кандидатура

Свържете се с нас за да получите нужните документи