Лекторско участие на президента на FBN-Bulgaria Next Generation в събитие на тема "Уменията за успех на бъдещето"

 Лекторско участие на президента на FBN-Bulgaria Next Generation в събитие на тема

На 1 юли 2020г. в пловдивския кампус на British School of Sofia край с. Марково се проведе събитие, организирано съвместно от Британско-българската търговска асоциация, British School of Sofia – Campus Plovdiv, Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ и кметство с. Марково с тема: „Уменията за успех на бъдещето“.

В програмата, посветена на уменията за успешна реализация, се открояваха интересни лектори с различен профил: кмета на с. Марково Десислава Терзиева, директора на British School Матю Осбърн, заместник директор на Отдела за международна търговия към Британското посолство в София Анелия Тодорова и собственика на BSS Теодора Ненова.
Президентът на младежката структура на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ адв. Виктор Гугушев посвети своето представяне на въпроси, свързани с комуникацията между поколенията, възможните междуличностни конфликти, обусловени от принадлежността към различни генерации и ефективните модели за преодоляването на различията - във фамилния бизнес и във всяка друга социална среда.