На 7 октомври 2021 г. се проведе Годишното Общо събрание на "Сдружение на фамилния бизнес - България"

На 7 октомври 2021 г. се проведе Годишното Общо събрание на

15 делегати, представляващи своите семейни компании - членки на "Сдружение на фамилния бизнес - България", участваха в тазгодишното Общо събрание на организацията, свикано от нейния Управителен съвет.

В съответствие с предварително обявения дневен ред на събранието, участниците разгледаха и приеха отчета за дейността на Управителния съвет за 2020 г., отчетите за финансовото състояние на Сдружението и на "ЕФ БИ ЕН" ЕООД, бюджета на Сдружението за 2021 г.
Президентът на младежката структура FBN Bulgaria Next Generation адв. Виктор Гугушев запозна участниците с подготовката на Световната младежка среща, на която "Сдружение на фамилния бизнес - България" ще бъде домакин през юни 2022 г.
Представители на три новоприети членове на Сдружението - семейните компании "СЕГ ивент сървисиз" ЕООД, "ТАНГРА - АВ" ООД и "Техкерамик - М" АД представиха своя бизнес и семействата си пред делегатите на Общото събрание.

Събитието, което е последно присъствено за 2021 г., даде участниците и ценната възможност за неформално общуване.