Президентът на FBN Bulgaria адв. Стефан Гугушев участва в лекция на тема „Стратегическото развитие на фамилния бизнес и семействата в бизнеса“

Президентът на FBN Bulgaria адв. Стефан Гугушев участва в лекция на тема „Стратегическото развитие на фамилния бизнес и семействата в бизнеса“

На 21 март 2022 г. по покана на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе лекция на ректора UCLAN (British University of Cyprus) проф. Паникос Пуциурис.

Освен студентите на факултета, в лекцията на тема „Стратегическото развитие на фамилния бизнес и семействата в бизнеса“ бяха поканени за участие и членовете на FBN Bulgaria.
Гост на лекцията и участник в обсъжданията по разглежданите теми беше президентът на FBN Bulgaria адв. Стефан Гугушев, който преди академичното занимание се срещна с проф. Пуциурис и преподаватели от Стопански факултет за полезен опознавателен разговор.

Сътрудничеството на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ със Стопански факултет на Софийски университет, поставено през есента на 2021 г., допринася за осъществяването на плодотворни съвместни дейности, които непрекъснато разгръщат обхвата си.