Международна среща на младежките NxG лидери в Швейцария

Международна среща на младежките NxG лидери в Швейцария

Две години след последната им среща – между 4 и 6 март 2022 г. – младежките лидери на FBN Next Generation от цял свят се събраха в Швейцария за традиционната си годишна среща.

Зимното младежко събитие имаше за цел да осигури възможности за интензивен обмен на идеи, проекти и средства, необходими за ефективната работа за развитието на международната и националните Next Generation общности.

В двата дни на срещата участниците бяха ангажирани в разнообразни инициативи - сесии на работни групи, уъркшопове, групови и индивидуални срещи, които освен източник на знания и вдъхновение, способстваха за още по-доброто им взаимно опознаване.

FBN Bulgaria беше представена на срещата от президента на младежката организация Next Generation (Следващо поколение) адв. Виктор Гугушев.