FBN NOW GENERATION BULGARIA

Сегашното поколение лидери във фамилния бизнес

  • Платформа за съмишленици

    Принадлежност към общност на съмишленици с общи цели и интереси

  • Обучения и лидерско развитие

    Придобиване на нови знания и умения, необходими за новата водеща роля в бизнеса

  • Срещи и събития

    Специално планирани събития, които да отговорят на нуждите на тази общност

Какво е Now Generation?

Now Generation членовете идват от редиците на Next Generation, за да обхванат понастоящем вече 6 400 членове по цял свят. Това са пораснали некстджени, които вече имат водеща роля в бизнеса – семеен или собствен, но все още не са поели изцяло управлението и собствеността на фамилните си компании.

NowGen-ите са на възраст между 30 и 50 години. Някои от тях вече не принадлежат на Next Generation общността, а други, заради нарасналите отговорности в личен и бизнес план, имат нужда от своя специфична среда.

Повечето NowGen-и вече са създали собствени семейства, станали са родители. Тези житейски промени формират и нови приоритети, интереси и ценности.

ПРИЕМСТВЕНОСТ

ПРИЕМСТВЕНОСТ

На 2 април 2022 г. 20 представители на 14 семейни компании, членуващи в FBN Bulgaria, станаха част от учредяването на новата общност „Сегашно поколение“ (Now Generation), призвана да обедини и представлява членове със сходен профил и интереси, които до този момент все още са част от младежката структура „Следващо поколение“.

АНГАЖИМЕНТ

АНГАЖИМЕНТ

В личен и професионален план NowGen-ите вече са поели сериозни ангажименти и имат осъзнатата нужда да общуват по различни теми със съмишленици. Общността „Сегашно поколение“ им предлага възможности за това, благодарение на специално планираните събития, които да отговорят на техните интереси и нови приоритети.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Now Generation е сравнително млада, но вече утвърждваща се общност на международната организация Family Business Network International. Първото й значимо събитие FBN International Now Generation Forum Turkey, събрало голям брой членове на структурата, се проведе през м. май 2023 г. в Истанбул с участието на петима български представители. Календарът на общността тепърва се насища с възможности за срещи и ползотворно общуване.

Президент

Иван Стайков

Иван Стайков

Президент на FBN NowGen

Иван Стайков е второ поколение в семейния бизнес на фамилията и понастоящем е управител на "ГЕД" ЕООД.

Основана през 1992 г. като малко студио за предпечат, днес компанията е надежден партньор с богата продуктова гама, за което свидетелстват многобройните дългогодишни клиенти. Основните сфери на дейност са дизайн и професионален предпечат; дистрибуция на оборудване, софтуер и консумативи, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка; решения за управление на документооборота. Компанията носи призовете "Търговец на годината 2012 г.", сребърен медал на Drupa 2012, Kodak Best Professional Partnership от 2008 г. и много други.

За повече информация, посетете сайта: www.gedbg.com 

Иван Стайков е вицепрезидент на младежката Структура на FBN - Next Generation в два поредни мандата - от 2014 до октомври 2020 г. Спечеленото домакинство на Световната Среща на FBN-I NextGen през 2020 г. в оспорвана надпревара с Франция, е един от най-големите успехи на NextGen и на г-н Стайков като нейн вицепрезидент.

По решение на Общото събрание от април 2023 г. Иван Стайков е Председател на структурата "Сегашно поколение" на FBN Bulgaria.