"Мерки, предприети от държавите-членки на ЕС за подкрепа на малките и средни предприятия/МСП" (към 30 март 2020 г., 17 часа)

екипа на European Family Businesses (EFB)

Документът представя резултатите от задълбочено проучване, направено от екипа на European Family Businesses (EFB) на мерките, предприети от държавите-членки на ЕС за подкрепа на малките и средни предприятия/МСП (актуални към 30 март 2020 г., 17 часа). 

Свали файл