„Стратегия за излизане от кризата (Exit стратегия) за семейните предприятия и предложения за устойчиво възстановяване: отговорите на отговорния капитал“

екипа на European Family Businesses (EFB)

Документът, подготвен от екипа на EFB с участието на представители на националните организации-членки, представя виждането на организацията за това как най-успешно да излезем от настоящата криза и как семейните предприятия, като гръбнак на икономиката, трябва да бъдат подкрепени, за да изиграят своята ключова роля за икономическото възстановяване.

Свали файл