Заедно положихме основите на FBN NextGen, а бъдещето градим сега

FBN-Bulgaria

Вече 10 години FBN Следващо поколение развива своята структура, дейност и ценности. Да си представител на FBN NextGen е нещо съвсем различно от задължение или списък със задачи, които да отметнеш, или брой постижения, които да имаш зад гърба си. Да си част от FBN Next Gen е по-скоро състояние на духа. Да си отворен към нови идеи, да искаш да градиш; да знаеш, че екипът е семейство и семейството е екип - това е нагласата, която ние споделяме.

Наред с изборите за представителните фигури, на Есенната среща през октомври 2020 г. още по-ясно се очертаха насоките на развитие на FBN NextGen, които ще определят дейността ни през идните години. Няма да е изненада, че планираното е директен резултат от нашите ценности като общност и затова е изключително логично. Което не ни спира да се вълнуваме силно за изпълнението му! В крайна сметка, собствените ни ценности като общност са това, което определи плановете ни за бъдещето.

Обменът на опит е ключът към успешното развитие   

Неизменна черта на членовете на NextGen е непрекъснатото развитие. Участието в постоянно развиващи се фамилни компании изисква да бъдем в крак с всички новости. Затова е факт, че всеки от нас търси начини да развива знанията си за бизнеса, в който участва - чрез онлайн и офлайн обучения, нови книги на всякакви теми като управление на проекти, екипна култура, лидерско развитие и много други. Въпреки това, нищо не е толкова силно като общуването с личности с реален опит и знания, които искрено биха желали да ги споделят и предадат на следващото поколение. 
Затова менторството в рамките на цялата организация FBN-Bulgaria се оказа логичният проект за целите на FBN NextGen. Вярваме, че предстоящата Менторска програма ще даде рядката възможност да се учим и да си сътрудничим с хора с дългогодишен опит в създаването и управлението на компании и тяхната успешна трансформация през годините. И не на последно място, ще представи на участниците една нова гледна точка към това, как да допринесат със собствените си силни страни за развитието на компаниите и екипите, в които работят.

Все по-голямо взаимодействие с международната структура 

Важна черта на хората от FBN Следващо поколение е съзнанието, че работата в екип е изключително важна и може да постигне резултати, които сам никой човек няма да реализира и след много, много труд. Когато управляваме проекти заедно, когато приемаме и успехите, а и неосъществените планове и взаимно се подкрепяме, ставаме по-силни хора.

Работата в екип става още по-ценна за всеки един от нас, когато обхваща по-голяма група от хора с различни силни страни и опит зад гърба си. Затова развитието на мрежата на FBN NextGen в България и в чужбина е важна посока на развитие за следващите години. Вярваме, че предстоящата международна среща на общността ще подпомогне сътрудничеството и обмена на опит вътре в общността на местно и международно ниво.

Проекти за каузи, в които вярваме, са част от бъдещето на FBN NextGen

Част от смисъла на това да сме заедно, е да изграждаме общност и добра среда за развитие. Но това не се ограничава само в границите на организацията. Всеки от нас е част от обществото, взаимодействаме с него всеки ден и сме свързани с посоките на развитието му.   

Затова за FBN NextGen е от голямо значение осъществяването на проекти и дейности за различни каузи, за които вярваме, че ще помогнат за развитието на обществото, в което живеем, както и за опазване на културното и природното наследство на страната. 

Различни сме, но държим на това, което ни обединява 

Вярно е, че в NextGen имаме много общо помежду си, но всички сме различни хора. Работим в компании, които се занимават с коренно различни продукти, начини на производство или предоставяне на услуги. Завършили сме различни учебни заведения, имаме различен опит и позиции във фирмите и цели за развитието им. Същевременно обаче всички сме наясно колко голяма е отговорността за устойчивото развитие на тези компании. 

Структурата на NextGen създава концентрирана среда за млади хора, които имат високи цели за развитие в бизнеса и които поемат голяма част от лидерската отговорност за семейната си компания. Затова FBN NextGen гради и в бъдеще ще продължава да гради среда на свобода и приемане на различните характери, нестандартни идеи и поставяне на трудните въпроси по пътя на осъществяването им.

Заедно сме в приятна компания

Фактът, че имаме доста отговорности, не означава, че не обичаме да прекарваме времето си приятно. В FBN NextGen често се разбираме помежду си само с една-две думи, а понякога се оказва, че само ние си разбираме шегите. Срещите на NextGen не могат да се заменят с нищо друго. 

Затова няма нужда да описваме атмосферата в организацията и да си поставяме цели за нея за бъдещето - който е бил на събитията на NextGen, знае какво е усещането. Както и да се наричаме - колектив, сдружение, общност или просто група от приятели, ще продължаваме, както сме започнали: да се развиваме непрестанно, да работим с отворени умове за една все по-добра среда за фамилните компании и семейните ценности - в България и не само. Да бъдем отворени едни към други, да заявяваме и да чуваме взаимно идеите си, да имаме търпение и в целия този процес, да се забавляваме. 

 

Нека си пожелаем успех за бъдещите дейности на FBN Next Generation и да продължаваме заедно да работим за реализирането им!

Свали файл