Общо събрание и вечеря на FBN Bulgaria
Разгледай галерията

Общо събрание и вечеря на FBN Bulgaria

  • Гранд Хотел Милениум София

26 участници, от които 19 официални делегати на фамилни компании, членуващи в "Сдружение на фамилния бизнес - България" взеха участие в проведеното в Гранд Хотел Милениум София на 11 април т. г. Общо събрание на организацията. 

Общото събрание бе открито с приветствие на Председателя на Управителния съвет на Сдружението адв. Стефан Гугушев.

Представители на наскоро приети семейни компании представиха своите бизнеси и семейства – Гергана Манолова презентира дейността на „М-Газ“ ЕООД, Стефан Върбанов представи „Мебекс“ ЕООД, а Сибел Кяшиф впечатли с постиженията на „Кяшиф“ ООД.

В рамките на предварително обявения дневен ред на заседанието бяха разгледани и приети отчетът за дейността на Управителния съвет за 2023 г., отчетът за финансовото състояние на Сдружението и на "ЕФ БИ ЕН" ЕООД към 31.12.2023 г., бюджетът на Сдружението за 2024 г.

Общото събрание прие заявлението за предсрочно оттегляне на Жечко Кюркчиев като член на Управителния съвет и му благодари за значимия принос за развитието на организацията.

Благодарности за всеотдайната работа получиха и двамата вицепрезиденти на младежката структура Следващо поколение Богдана Вътева-Вангелова и Ивайло Ненков, чиито мандати изтекоха.

Участниците в Общото събрание обсъдиха важни организационни въпроси и споделиха мнението и препоръките си за по-натататъшното развитие и дейност на Сдружението, което тази година празнува 17-тата си годишнина.

В заключителната част на заседанието гост на събитието беше авторът на „Кой ще наследи бизнеса ми?“ Калоян Кирилов, който сподели мотивацията си да напише книгата.

След края на заседанието, към участниците се присъединиха и други членове на организацията за съвместна вечеря.